Hrvzz Image

Velika konferencija Vijeća europskih općina i regija 2020.: Međunarodna uloga gradova i regija u fokusu

20.10.2020 14:40

U listopadu 2020. održana je konferencija Vijeća europskih općina i regija s naglaskom na ulogu gradova i regija na međunarodnom planu