Novosti / Hrvatska zajednica županija

  • Videokonferencija Ministarstva uprave „e-Novorođenče“

Videokonferencija Ministarstva uprave „e-Novorođenče“

Ministarstvo uprave održalo je 11. svibnja 2020. u 13 h videokonferenciju o novom elektroničkom servisu za jedinice lokalne samouprave pod nazivom e-Novorođenče. Radi se o usluzi koja omogućava prijavu novorođenog djeteta korištenjem jednog upravnog mjesta.

Usluga e-Novorođenče roditeljima omogućava upis djeteta u maticu rođenih i evidenciju državljanstva, prijavu prebivališta djeteta na adresu roditelja, reguliranje zdravstvenog osiguranja djeteta, podnošenje zahtjeva za dobivanje jednokratne novčane potpore za novorođeno dijete od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i unos postotka uvećanja osobnih odbitaka na poreznu karticu za majku i oca za prijavu djeteta.

Ministarstvo uprave na videokonferenciji je predstavilo način funkcioniranja e-usluge, uvjete za podnošenje te što će jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave zaprimiti korištenjem usluge e-Novorođenče, te pozvalo jedinice lokalne samouprave da se za uključenje prijave na mail adresu novorodence@uprava.hr