Novosti / Hrvatska zajednica županija

  • Videokonferencija tajnika nacionalnih delegacija Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe

Videokonferencija tajnika nacionalnih delegacija Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe

Glavni tajnik Kongresa Andreas Kiefer i članovi Kongresnog tajništva s tajnicima nacionalnih delegacija održali su 30. travnja 2020. godine konferenciju na temu funkcioniranja i aktivnosti Kongresa u kontekstu krize COVID-19 nakon odluka koje je donijelo Predsjedništvo. Posebice su spomenuli reorganizaciju kod praćenja Europske povelje lokalne samouprave i pitanja lokalnih i regionalnih izbora. Tajnici nacionalnih delegacija predstavili su pregled inicijativa koje poduzimaju njihova nacionalna tijela te lokalna i regionalna tijela kako bi se riješio problem zdravstvene krize, te naglasili snažnu zabrinutost zbog ljudskih, ali i društvenih i gospodarskih troškova krize. Iskustva koja provode lokalna i regionalna tijela podijelit će se na platformi COVID-19 koja je dostupna na internetskoj stranici Kongresa.

Izvor: https://www.coe.int/en/web/congress/-/video-conference-with-the-secretaries-of-delegation-of-the-congress