Hrvzz Image

Zagorje želi postati lider zdravstvenog turizma u Hrvatskoj

30.12.2019 11:00

Obnova i dogradnja specijalnih bolnica za medicinsku rehabilitaciju dio strategije razvoja zdravstvenog turizma Krapinsko-zagorske županije.