Hrvzz Image

Zagrebačka županija osigurala 300.000 kn za bolničku opremu

02.03.2015 14:28

Zagrebačka županija raspisala je javni poziv za sufinanciranje nabave medicinske i laboratorijske opreme bolničkih ustanova i poliklinika na području grada Zagreba u 2015. godini. Za tu namjenu osigurano je 300.000 kuna, a natječaj je otvoren do iskorištenja sredstava tj. najkasnije do 15. studenog 2015. godine.