Hrvzz Image

Župan Dobroslavić u BiH sudjeluje u radu zajedničke diplomatske misije Europskog kongresa lokalne i regionalne vlasti Vijeća Europe i Europskog odbora regija na temu izbora u Mostaru

28.11.2019 10:18

Župan Dubrovačko-neretvanske županije Nikola Dobroslavić sudjeluje u radu zajedničke diplomatske misije Europskog kongresa lokalne i regionalne vlasti Vijeća Europe i Europskog odbora regija u okviru sastanaka s predstavnicima institucija EU-a u BiH, institucija BiH, predstavnicima političkih stranaka i NVO u Sarajevu i Mostaru.