Novosti / Hrvatska zajednica županija

  • Županijski službenici za odnose s javnošću s ravnateljem Agencije za elektroničke medije

Županijski službenici za odnose s javnošću s ravnateljem Agencije za elektroničke medije

Online sastanak na temu Zakona o elektroničkim medijima između županijskih službenika za odnose s javnošću i ravnatelja Agencije za elektroničke medije Josipa Popovca održan je u ponedjeljak 22. studenoga. 

Zakonom o elektroničkim medijima uređuju se prava, obveze i odgovornosti pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju djelatnost pružanja audio i audiovizualnih medijskih usluga, usluga elektroničkih publikacija i platformi za razmjenu videozapisa. Njime su u nacionalno zakonodavstvo transponirane odredbe direktiva o audiovizualnim medijskim uslugama, o pravnoj zaštiti usluga koje se temelje na uvjetovanom pristupu i usluga koje pružaju uvjetovani pristup i dijelom odredbe Direktive o zavaravajućem i usporednom oglašavanju, koje svaka sa svojeg stajališta uređuju područje audiovizualnih medijskih usluga.

Ravnatelj Agencije za elektroničke medije Josip Popovac istaknuo je važnost lokalnih medija, koja je posebno došla do izražaja za vrijeme pandemije koronavirusa. "Kroz pandemiju smo vidjeli koliko je lokalni medij bitan, primjerice u Petrinji nakon potresa lokalni radio nije bio u funkciji četiri dana, a nakon toga je komunikacija prema građanima krenula protočnije. Intencija zakonodavca je da se ostvari još bolja suradnja između lokalne samouprave i lokalnih medija", istaknuo je Popovac.