Slider Image

Krapinsko-zagorska županija

13. sjednica Gospodarsko-socijalnog vijeća

16.11.2023 11:18
DNEVNI RED: 1) Usvajanje zapisnika s 13. sjednice Gospodarsko-socijalnog vijeća održane 15. prosinca 2021. godine 2) Prijedlog proračuna Županije za 2023. godinu s projekcijom za 2024. i 2025. godinu 3) Aktualno stanje na tržištu rada u Krapinsko-zagorskoj županiji 4) Prijedlog programa rada Gospodarsko-socijalnog vijeća za 2024. godine 5) Imenovanje predsjednika/predsjednice Gospodarsko-socijalnog vijeća 6) Imenovanje dopredsjednika/dopredsjednice... Vidi izvornu objavu