Slider Image

Koprivničko-križevačka županija

Obavijest – s početkom godine propisani bolji uvjeti za ostvarivanje naknade za starije osobe

13.01.2024 17:24
Obavijest – s početkom godine propisani bolji uvjeti za ostvarivanje naknade za starije osobe

Plakat naknade naslovna HZMO


Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje obavještava građane kako je s 1. siječnja 2024. godine na snagu stupio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o nacionalnoj naknadi za starije osobe sa četiri ključne izmjene:

 - ublažavanje uvjeta prebivališta

- povećanje prihodovnog cenzusa

- povećanje svote nacionalne naknade

- isplata putem pošte na izričit zahtjev korisnika

Uvjet neprekidnog prebivališta na području Republike Hrvatske neposredno prije podnošenja zahtjeva, snižava se s 20 na 10 godina.

Jedan od dodatnih uvjeta za ostvarivanje prava na nacionalnu naknadu, prihodovni cenzus, odnosno visina prihoda korisnika i/ili članova kućanstva ostvaren u prethodnoj godini po članu kućanstva mjesečno, podiže se na dvostruki iznos nacionalne naknade, odnosno 300,00 eura po članu kućanstva mjesečno u 2024. godini.

Vezano uz dodatni uvjet da korisnik nacionalne naknade za starije osobe ne smije imati  sklopljen ugovor o dosmrtnom uzdržavanju ili ugovor o doživotnom uzdržavanju kao primatelj uzdržavanja, ZID Zakonom propisuje se iznimka za one situacije kada je pokrenut postupak za raskid, utvrđenje ništetnosti ili poništenje ugovora.

Iznos nacionalne naknade za starije osobe od 1. siječnja 2024. iznosi 150,00 eura.

Od 1. siječnja 2024. isplata nacionalne naknade omogućuje se i putem pošte na adresu, na zahtjev korisnika.

Zavod će, počevši od 1. siječnja 2024. po službenoj dužnosti, bez donošenja rješenja, odrediti nacionalnu naknadu zatečenim korisnicima u novom iznosu, a radi osiguranja iste razine prava kao za nove korisnike.

Letak s detaljima možete pogledati u letku pdf12-01-2024-Letak-Nacionalna-naknada.pdf

Izvor: HZMO, KKŽ

Vidi izvornu objavu