Slider Image

Virovitičko-podravska županija

Raspisani javni natječaji za financiranje programa i projekata udruga od općeg interesa, braniteljskih i stradalničkih udruga te dobrovoljnih vatrogasnih društava od interesa za Virovitičko-podravsku županiju u 2024. godini

20.02.2024 07:02
Na temelju članka 23. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br. 26/15, 37/21), članka 19. Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Virovitičko-podravsku županiju („Službeni glasnik“ Virovitičko-podravske županije, broj: 1/23) i Odluke o načinu […] Vidi izvornu objavu