Slider Image

Ličko-senjska županija

Sazvana XVIII. sjednica Županijske skupštine Ličko-senjske županije za 2. veljače 2024. godine

21.02.2024 15:39
   REPUBLIKA HRVATSKA    LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA    ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA    KLASA: 024-03/24-01/03    URBROJ: 2125-01-24-1    Gospić, 21. veljače 2024. godine Na temelju članka 21. Statuta Ličko-senjske županije («Županijski glasnik» br. 11/09, 13/09 – ispravak, 21/09, 9/10, 22/10 – pročišćeni tekst, 4/12, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 2/18, 3/18 –...

Više

Vidi izvornu objavu