Slider Image

Bjelovarsko-bilogorska županija

TESTIRANJE I UPUTE KANDIDATIMA POVODOM OGLASA ZA PRIJAM U SLUŽBU ČISTAČICE U UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE

21.02.2024 11:59

REPUBLIKA HRVATSKA

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u

službu čistačice u Upravni odjel za pravne i zajedničke poslove

Bjelovarsko-bilogorske županije

KLASA: 112-02/24-01/06

URBROJ: 2103-15-24-6

Bjelovar, 21.02.2024.


TESTIRANJE I UPUTE KANDIDATIMA

POVODOM OGLASA ZA PRIJAM U SLUŽBU ČISTAČICE U

UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE

BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE


Temeljem članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 4/18, 112/19), Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu čistačice u Upravni odjel za pravne i zajedničke poslove Bjelovarsko-bilogorske županije, poziva na testiranje kandidate koji su podnijeli prijave na oglas za prijam u službu čistačice u Upravni odjel za pravne i zajedničke poslove Bjelovarsko-bilogorske županije, a koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa


za dan 27. veljače (utorak) 2024. godine u 11,00 sati

u maloj vijećnici Bjelovarsko-bilogorske županije,

dr. Ante Starčevića 8, Bjelovar (II. kat)


Na testiranje za prijam u službu čistačice u Upravni odjel za pravne i zajedničke poslove Bjelovarsko-bilogorske županije pozivaju se kandidati koji ispunjavanju formalne uvjete iz oglasa.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa biti će obaviješteni na mail adresu koju su naveli u dokumentaciji, a koju su predali uz prijavu na oglas, a kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa biti će pismeno obaviješteni na kućnu adresu sukladno Uredbi o zaštiti osobnih podataka.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje i intervju. Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10.

PRAVILA TESTIRANJA:

Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet, te osobe za koje se utvrdi da nisu podnijeli prijavu na oglas za mjesto za koje se obavlja testiranje, ne mogu pristupiti testiranju.

Po dolasku na testiranje kandidatima će biti podijeljenja pitanja za provjeru znanja. Ova provjera traje 30 minuta.

Za provjeru znanja, kandidatima se dodjeljuje od 1 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati položili test ako su dobili najmanje 5 bodova na testiranju.

Kandidati koji su zadovoljili na testiranju pristupaju razgovoru s Povjerenstvom (intervju).

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na testiranju i provjeri poznavanja rada na računalu.

Kandidati koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na testiranju pristupanju razgovoru s Povjerenstvom (intervju) pristupit će isti dan u dogovoreno vrijeme poslije pisanog testiranja.

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

- koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,

- koristiti mobilni telefon ili druga komunikacijska sredstva,

- napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija,

- razgovarati s ostalim kandidatima niti na drugi način remetiti koncetraciju kandidata.

Povjerenstvo kroz razgovor s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u Upravnom odjelu za pravne i zajedničke poslove Bjelovarsko-bilogorske županije. Rezultati intervjua boduju se na isti način kao i testiranje, tj. svakom pojedinom kandidatu se dodjeljuje određeni broj bodova od 1 do 10.

Nakon provedenog testiranja i razgovora Povjerenstvo utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova, te se pročelnici Upravnog odjela za pravne i zajedničke poslove Bjelovarsko-bilogorske županije dostavlja izvješće o provedenom postupku s rang-listom kandidata koje predlaže za prijam u službu .

Pročelnica Upravnog odjela za pravne i zajedničke poslove Bjelovarsko-bilogorske županije donosi rješenje o prijmu u službu u Upravni odjel za pravne i zajedničke poslove Bjelovarsko-bilogorske županije. Navedeno rješenje dostavlja se svim kandidatima koji su se prijavili na oglas, a koji su ispunjavali formalne uvjete propisane oglasom.

Svi kandidati prijavljeni na oglas koji su ispunjavali formalne uvjete propisane oglasom imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka.

Kandidat koji nije zadovoljan rješenjem o prijmu u službu u Upravni odjel za pravne i zajedničke poslove Bjelovarsko-bilogorske županije, ima pravo podnijeti žalbu županu Bjelovarsko-bilogorske županije.


Predsjednica

Povjerenstva za provedbu oglasa za prijam u službu

čistačice u Upravni odjel za pravne i zajedničke poslove

Bjelovarsko-bilogorske županije


Vidi izvornu objavu