Slider Image

Zadarska županija

Transparentni proračun

19.02.2024 14:00
Transparentni proračun

Zadarska je županija pokrenula mrežnu aplikaciju koja omogućava transparentan uvid u trošenje sredstava iz županijskog proračuna. Kroz tu aplikaciju zainteresirana javnost može pregledati sve isplate Zadarske županije, kao jedinice lokalne i područne (regionalne ) samouprave,  pravnim i fizičkim osobama (primateljima  sredstava) od 1. siječnja 2024. godine.

Aplikacija je dostupna na poveznici:

https://zadarska-zupanija.transparentni-proračun.hr

Vidi izvornu objavu