Slider Image

Zadarska županija

Zbrinjavanje komunalnog otpada je civilizacijski doseg, treba kontinuirano raditi na edukaciji građana

16.11.2023 15:12
Zbrinjavanje komunalnog otpada je civilizacijski doseg, treba kontinuirano raditi na edukaciji građana

Konferencija o održivom gospodarenju otpadom u Zadarskoj županiji održana je danas u Kneževoj palači u organizaciji Slobodne Dalmacije i portala Zadarski.hr. Zaokruženi sustav održivog gospodarenja otpadom je neizbježna priča u kojoj je cilj do 2030. godine u Hrvatskoj reciklirati šezdeset posto komunalnog otpada, što su neke države Europske unije poput Njemačke, Austrije, Slovenije i Bugarske, već postigle.
Na panelu na kojem su sudjelovali eurozastupnica Sunčana Glavak, direktor Čistoće Zadar John Ivan Krstičević, direktor društva Eko d.o.o. Dino Perović, načelnica sektora za EU fondove u Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Maja Feketić, pročelnik za komunalnu djelatnost u Gradu Zadru Robertino Dujela i načelnik Općine Preko Jure Brižić istaknuto je da je zbrinjavanje komunalnog otpada civilizacijski doseg te će se o tome morati kontinuirano educirati građane kako bismo postigli sve postavljene ciljeve.  
„Mi smo u Zadarskoj županiji problematici zbrinjavanja otpada pristupili vrlo odgovorno i aktivno, svjesni da je gospodarenje otpadom istodobno i naša zakonska obveza, ali i potreba. Centar za gospodarenje otpadom u Biljanima koji će uskoro početi s probnim radom jedan je od tri stupa cjelovitog sustava gospodarenja otpadom naše županije koji još uključuje izgradnju i organiziranje sustava za sakupljanje i recikliranje otpada te sanaciju i zatvaranje službenih odlagališta komunalnog otpada u županiji. Kad smo kod recikliranja, svakako treba istaknuti da je u proteklom razdoblju ostvaren određeni napredak u odvajanju otpada, no to nisu brojke koje nas mogu i trebaju zadovoljiti. Mi smo trenutno na brojkama od 20-ak posto, dok prosjek u razvijenim državama Europske unije ide i do 60-70 posto. Pred nama je dakle veliki posao, prvenstveno u edukaciji, jer odvajanje otpada jednostavno treba postati naš način života“, poručio je župan Božidar Longin u svojem obraćanju naglasivši da Zadarska županija teži održivom razvoju o čemu svjedoči i činjenica da smo vodeći u Hrvatskoj po korištenju obnovljivih izvora energije.

Vidi izvornu objavu