Najave / Izborna sjednica Skupštine Hrvatske zajednice županija

Izborna sjednica Skupštine Hrvatske zajednice županija

17. sjednica Skupštine Hrvatske zajednice županija održat će se u petak, 24. studenog 2017. godine s početkom u 11.00 u Zagrebu, Hotel International, Miramarska 24. 

Dnevni red sjednice: 

1. Otvaranje izborne sjednice Skupštine Hrvatske zajednice županija - predsjednik Goran Pauk

2. Izbor

    a) Verifikacijske komisije

    b) Dva ovjerovitelja zapisnika

    c) Zapisničara 

    d) Odbora za izbor i imenovanje (predsjednik i četiri člana)

3. Izvješće Verifikacijske komisjie

4. Usvajanje Zapisnika 16. sjednice SKupštine Hrvatske zajednice županija

5. Izvješće o radu Zajednice između dvije sjednice - predsjednik Goran Pauk

6. Izbor članova Izvršnog odbora

7. Izbor predsjednika Hrvatske zajednice županija

8. Izbor potpredsjednika Hrvatske zajednice županija

9. Izbor članova Nadzornog odbroa Hrvatske zajednice županija

10. Usvajanje privremenog financijskog izvješća za 2017. godinu

11. Donošenje: 

     a) Programa rada za 2018. godinu 

     b) FInancijskog plana za 2018. godinu

     c) Odluke o visini članarine za 2018. godinu

12. Razno