Download zona

pdf--v1Statut-Hrvatske-zajednice-županija.pdf (2.47 Mb) pdf--v1Poslovnik-o-radu-Izvršnog-odbora-Hrvatske-zajednice-županija.pdf (985.38 Kb) pdf--v1Poslovnik-o-radu-Skupstine.pdf (5.05 Mb) pdf--v1Izvješće-o-obavljenom-revizorskom-uvidu-za-2023.-godinu.pdf (185.77 Kb) pdf--v1Članice-Zajednice.pdf (75.74 Kb) pdf--v1Program-rada-za-2024..pdf (1.5 Mb) pdf--v1Dani-županija.pdf (102.17 Kb) pdf--v1Izjava-o-zaštiti-osobnih-podataka---zaposlenici-.pdf (129.48 Kb) pdf--v1Izjava-o-zaštiti-osobnih-podataka---vanjski-suradnici-.pdf (129.08 Kb) pdf--v1Izjava-o-zaštiti-osobnih-podataka---Sudionici-natječajnog-postupka.pdf (128.04 Kb) pdf--v1Pravilnik-o-provedbi-postupka-jednostavne-nabave-roba,-radova-i-usluga.pdf (3.67 Mb) pdf--v1Odluka-o-imenovanju-stalnih-ovlaštenih-predstavnika-za-provedbu-postupaka-javne-nabave-pri-Hrvatskoj-zajednici-županija.pdf (428.15 Kb) pdf--v1Pravilnik-o-sadržaju-i-načinu-vođenja-evidencije-ugovora-Hrvatske-zajednice-županija.pdf (345.74 Kb) pdf--v1Act-on-Financial-Operations-and-Accountancy-of-Non-profit-Organizations.pdf (168.57 Kb) pdf--v1Deklaracija-o-važnosti-političkog-uvažavanja-i-suradnji-svih-dionika-političkog-života.pdf (683.22 Kb) pdf--v1Europska-povelja-za-ravnopravnost-žena-i-muškaraca-na-lokalnoj-razini.pdf (600.26 Kb) pdf--v1Obrazac-za-potpisivanje-Europske-povelje-o-ravnopravnosti-spolova-na-lokalnoj-razini_ENG.jpg (1.55 Mb) pdf--v1RE-KREIRAJ-ŽIVOT-I-POSAO-ZA-ŽENE-I-MUŠKARCE-Brošura.pdf (3.12 Mb) pdf--v1Načela-programa-rada-Hrvatske-zajednice-županija.pdf (118 Kb) pdf--v1Rješenje.pdf (147.43 Kb) pdf--v1Prijedlog-za-osnivanje-nacionalne-udruge-županija-u-RH.pdf (128.5 Kb) pdf--v1Odluka-o-ustanovljenju-odbora-Skupštine-Hrvatske-zajednice-županija.pdf (90.15 Kb) pdf--v1Sporazum-o-osnivanju-Hrvatske-zajednice-županija.pdf (25.05 Kb) pdf--v1Uvodno-izlaganje-predsjednika-Zajednice-(Zlatko-Komadina,-2004.).pdf (272.32 Kb) pdf--v1Smjernice-za-proaktivnu-objavu-podataka-za-jedinice-lokalne-i-područne-(regionalne)-samouprave.pdf (509.9 Kb) pdf--v1Deklaracija-o-jakoj-obnovljenoj-regionalnoj-politici-nakon-2020..pdf (753.44 Kb) pdf--v1Popis-članova-Skupštine.pdf (102.87 Kb)