Hrvatska zajednica županija, kao krovna organizacija svih hrvatskih županija i Grada Zagreba, od 2003. godine promiče interese lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Djelovanje Hrvatske zajednice županija usmjereno je na:

  • zastupanje interesa lokalne i područne (regionalne) samouprave prema važnim državnim institucijama

  • jačanje kapaciteta efikasne javne uprave

  • međunarodnu suradnju i participaciju u europskim politikama