Najave

Kolegij župana

U četvrtak, 29. lipnja u Hrvatskoj zajednici županija na kolegiju župana će se po prvi put nakon lokalnih izbora okupiti predstavnici jedinica područne (regionalne) samouprave. Župani će na kolegiju raspravljati o provedenim aktivnostima u 2017., kao i o daljnjim planovima za ovu i za sljedeću godinu.