Najave / Strateška procjena utjecaja strategije, plana i programa na okoliš

Strateška procjena utjecaja strategije, plana i programa na okoliš

U cilju razmjene primjera dobre prakse i rasprave problema vezanim uz provedbu strateške procjene utjecaja strategije, plana i programa na okoliš, Hrvatska zajednica županija u suradnji s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike i Hrvatskom udrugom stručnjaka zaštite prirode i okoliša, organizira dvije jednodnevne radionice o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš.

Radionice će se održati

u srijedu, 13. lipnja i četvrtak, 14. lipnja u Zagrebu.

u prostorijama Hrvatske zajednice županija, Savska cesta 41/XVI

Iako je radionica prvenstveno namijenjena upravnim odjelima u županijama u čijoj je nadležnosti izrada strategija, planova i programa i provedba postupka strateške procjene utjecaja na okoliš, zbog važnosti područja javne nabave u ovom postupku, radionica je namijenjena i upravnim odjelima u županijama u čijoj je nadležnosti javna nabava.

Svi zainteresirani za sudjelovanje na radionici svoje kontakt podatke kao i eventualna pitanja za raspravu mogu dostaviti do 8. lipnja na e-mail: tajnistvo@hrvzz.hr.