Novosti / Hrvatska zajednica županija

  • Novi zakoni o prostornom uređenju i gradnji tema sjednice Radne skupine za komunalne djelatnosti, zaštitu okoliša i prostorno planiranje
  • Novi zakoni o prostornom uređenju i gradnji tema sjednice Radne skupine za komunalne djelatnosti, zaštitu okoliša i prostorno planiranje

Novi zakoni o prostornom uređenju i gradnji tema sjednice Radne skupine za komunalne djelatnosti, zaštitu okoliša i prostorno planiranje

Sjednica Radne skupine za komunalne djelatnosti, zaštitu okoliša i prostorno planiranje Hrvatske zajednice županije održana je u četvrtak 14. ožujka u Zagrebu.

Voditeljica Radne skupine dr.sc. Sanja Slavica Matešić uvodno je prezentirala aktivnosti Radne skupine: „Od posljednje sjednice zauzeli smo zajednički stav u nekoliko zakonskih rješenja, dogovorili nove edukacije s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike, a danas ćemo raspraviti o tri zakona – Zakonu o prostornom uređenju, Zakonu o gradnji te Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima. Upravo zbog različitosti unutar Republike Hrvatske, važno je da izložimo situaciju koju imamo u svojim županijama i konstruktivnom raspravom uvidimo koje su mogućnosti najbolje, a potom i zajedno djelujemo“.

Zakon o prostornom uređenju definira prostorno uređenje, počevši od ciljeva, načela i subjekata prostornog uređenja, praćenja stanja u prostoru i području prostornog uređenja, uvjete planiranja prostora, donošenje Strategije prostornog razvoja Republike Hrvatske te uređenje građevinskog zemljišta. Na temelju iskustava „s terena“, vođena je opsežna rasprava koja će rezultirati zauzimanjem zajedničkog stava na Zakon koji je do 20. ožujka u javnom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=10358

Zbog nedostataka koji su se pokazali prilikom provedbe aktualnog Zakona o gradnji, donesen je novi prijedlog s ciljem poboljšanja učinkovitosti njegove provedbe. Zakon je u postupku javnog savjetovanja također do 20. ožujka, a možete ga pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=10354