Novosti / Hrvatska zajednica županija

  • Radna skupina za upravljanje kvalitetom o mogućnostima unapređenja sustava
  • Radna skupina za upravljanje kvalitetom o mogućnostima unapređenja sustava
  • Radna skupina za upravljanje kvalitetom o mogućnostima unapređenja sustava
  • Radna skupina za upravljanje kvalitetom o mogućnostima unapređenja sustava
  • Radna skupina za upravljanje kvalitetom o mogućnostima unapređenja sustava
  • Radna skupina za upravljanje kvalitetom o mogućnostima unapređenja sustava
  • Radna skupina za upravljanje kvalitetom o mogućnostima unapređenja sustava
  • Radna skupina za upravljanje kvalitetom o mogućnostima unapređenja sustava

Radna skupina za upravljanje kvalitetom o mogućnostima unapređenja sustava

Uvođenje ISO standarda i certificiranje povećat će kvalitetu ustrojstvenih jedinica županija, a sukladno tome i funkcioniranje županija u cjelini. Ovo je bila glavna tema sjednice Radne skupine za sustav upravljanja kvalitetom održane u ponedjeljak 22. listopada.

Damir Malenica iz Primorsko-goranske županije je uvodno kao voditelj Radne skupine predstavio rezultate provedene ankete o sustavu upravljanja kvalitetom po županijama.  Anketa je obuhvatila nekoliko aktualnih pitanja, počevši od ocjene kvalitete auditiranja i broja auditora koji osiguravaju efikasan model za sve sustave. Malenica je istaknuo da se u većini županija javlja isti problem vezan uz šumove u komunikaciji, a najvažnije je pokušati primijeniti primjere dobre prakse, pritom računajući na suradnju svih dionika. „Županije su sustavi sastavljeni od upravnih tijela, a ta je upravna tijela potrebno uskladiti. Kako bi postigli visoke standarde, važno je da se što više županija uključi u aktivnosti ove Radne skupine i da svoj doprinos jer svatko ima vlastita iskustva i moguća rješenja“, upozorio je Malenica. Analiza provedene ankete činit će smjernice daljnjeg rada Radne skupine.

U nastavku sjednice definiran je model međužupanijske komunikacije putem Google Docs, pri čemu je istaknuta nužnost edukacija kojih je na godišnjoj razini premalo. Analiza će ukazati i na prijedloge edukacija kako bi se korigirali aktualni problemi u održavanju sustava kvalitete.

Podsjetimo, Primorsko-goranska županija po ovom je pitanju aktivna od 2010. godine i upravo je iz nje potekla inicijativa za osnivanjem Radne skupine. Rad na provođenju ISO standarda uz razmjenu iskustava među županijama doprinosi razvitku njihova dijaloga i formiranju održivog sustava.