Novosti / Hrvatska zajednica županija

  • Radni sastanak ministrice Divjak s predstavnicima hrvatskih županija
  • Radni sastanak ministrice Divjak s predstavnicima hrvatskih županija
  • Radni sastanak ministrice Divjak s predstavnicima hrvatskih županija

Radni sastanak ministrice Divjak s predstavnicima hrvatskih županija

Ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak sa suradnicima sastala se u srijedu 9. travnja s predstavnicima hrvatskih županija na čelu s predsjednikom Hrvatske zajednice županija Goranom Paukom. Zajednica županija i ministarstvo surađuju na pitanjima razvoja strukovnog obrazovanja, ali i organizaciji budućih regionalnih centara kompetentnosti. Pomoćnik ministrice Vlado Prskalo održao je detaljnu prezentaciju o koracima pri uspostavi regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju. Jedan od prvih koraka u tom procesu donošenje je izmjena Zakona o strukovnom obrazovanju te nakon toga usvajanje Mreže regionalnih centara kompetentnosti.

U Republici Hrvatskoj 68,3% redovnih učenika srednjih škola upisano je u neki od 249 strukovnih programa obrazovanja. U suradnji s osnivačima ustanova te drugim dionicima kreira se upisna politika koja zna odstupati od prvotnog plana. Buduća Mreža regionalnih centara kompetentnosti omogućiti će partnerstvo i kreativnu suradnju sa socijalnim partnerima, javnim sektorom, sektorom gospodarstva i visokim učilištima. Okupljenima je i detaljno pojašnjen hodogram i obaveze koje će županije kao osnivači imati u slijedećih godinu dana.