Hrvzz Image

Najbolji EU projekt 2023: Eco bridge projekt za povećanje broja ptica i poboljšanje bioraznolikosti u urbanim područjima

06.09.2023 07:05

ECO BRIDGE - Obnova ekološke raznolikosti u pograničnom području Međimurske županije i mađarske županije Zala projekt je prijavljen u kategoriji Doprinos prekograničnoj suradnji u Izbor za najbolji EU projekt od strane JU REDEA.