data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7
15.12.2020 15:08

e-Savjetovanja: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

U tijeku je javno savjetovanje za Obrazac prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji i Obrazac prethodne procjene za Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju.

data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7
15.12.2020 11:46

Sastanak s Državnom školom za javnu upravu: Nastavak jačanja kapaciteta javne uprave

Sporazumom o suradnji Hrvatska zajednica županija i Državna škola za javnu upravu obvezale su se raditi na jačanju kapaciteta javne uprave, a korak dalje je imenovanje koordinatora po županijama. Njihova je zadaća prepoznati potrebe s „terena“ kako bi se pripremili edukativni programi za službenike lokalne i regionalne samouprave.

data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7
15.12.2020 09:39

EDUKACIJA: Zaštita osobnih podataka i informacijska sigurnost

Uzimajući u obzir bitnu ulogu i brojne zadaće koje službenicima za zaštitu podataka nameće Opća uredba o zaštiti podataka (GDPR), prepoznata je potreba za provođenjem ciljanih edukacija iz područja zaštite osobnih podataka i informacijske sigurnosti koja uključuje specijalizirana znanja i vještine iz prava i prakse zaštite osobnih podataka i informacijske sigurnosti.

data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7
15.12.2020 08:21

Radionica "Financijske i revizijske aktualnosti područne i lokalne javne vlasti u 2021. godini"

Centar za podršku pametnim i održivim gradovima Sveučilišta u Rijeci organizira radionicu o fiskalnim učincima novih regulatornih odredbi, ali i široj analizi mogućnosti i ograničenja proračunske aktivnosti lokalnog javnog sektora.

data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7
14.12.2020 09:06

U e-savjetovanju prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu

Prema dostupnim podacima, poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države je nešto više od 460 tisuća hektara, a odobrenim programima raspolaganja obuhvaćeno je približno 300 tisuća. 

data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7
10.12.2020 14:01

Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe: U kriznim situacijama je važna koordinacija između različitih razina vlasti

Na posebnoj sjednici vezanoj uz stanje s koronavirusom u Europi Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe sudjelovali su predsjednik Hrvatske zajednice županija i župan Šibensko-kninske županije Goran Pauk i zamjenica župana Karlovačke županije Vesna Hajsan Dolinar.